АНОНСИ – НОВИНИ – ОБ’ЯВИ – ПОВІДОМЛЕННЯ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ ТА КАТАСТРОФ

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф відзначається 26 квітня, в день, коли в 1986 році на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася аварія – найбільша за масштабами збитків і наслідків техногенна катастрофа ХХ століття.

В результаті аварії радіоактивного забруднення зазнали території 17 країн Європи загальною площею 207,5 тис. кв.км. Істотно забрудненими виявилися території України (37,63 тис. кв.км), Білорусії (43,5 тис. кв. км). Майже 404 тис. осіб були переселені, від променевої хвороби різного ступеня важкості постраждали більше 100 тисяч чоловік, а 30-кілометрова зона навколо станції вже більше 30 років залишається безлюдною.

 В результаті аварій на атомних електростанціях в довкілля потрапляє величезна кількість радіоактивних елементів (ізотопів урану, плутонію, йоду-131, цезію-137, стронцію-90), іонізуюче випромінювання яких безпосередньо впливає на живі організми.

В результаті впливу іонізуючого випромінювання порушуються нормальні біохімічні процеси та обмін речовин в організмі, відбувається іонізація атомів і молекул, внаслідок чого молекули та клітини тканини руйнуються.

Біологічний вплив іонізуючого випромінювання залежить від дози та тривалості  випромінювання, від виду радіації, розмірів опромінюваної поверхні та індивідуальних особливостей організму.

В залежності від величини поглиненої дози випромінювання ураження тканин можє бути зворотним або незворотним. При малих дозах випромінювання уражена тканина відновлює свою функцію. Великі дози при тривалому впливі можуть викликати  ураження окремих органів або всього організму (променева хвороба). Найбільш чутливі до радіаційного впливу органи кровотворення (кістковий мозок, селезінка, лімфатичні вузли), епітелій слизових оболонок (зокрема, кишечника), щитоподібна залоза.

Іонізуюче випромінювання викликає біологічні зміни в організмі як при зовнішньому опроміненні, коли джерело опромінення діє із зовні, так і при внутрішньому опроміненні, коли радіоактивні речовини потрапляють в організм (при вдиханні зараженого повітря або при вживанні зараженої води та їжі).

Ступень небезпеки радіаційного ураження залежить від швидкості виведення радіоактивної речовини з організму. Деякі радіоактивні речовини майже не виводяться з організму і накопичуються в ньому. Такі речовини як ніобій, рутеній та ін. рівномірно розподіляються в організмі, інші концентруються в певних тканинах (лантан, актиній, торій – в печінці; стронцій, уран, радій – в кістках), що призводить до їх швидкого пошкодження.

Радіаційні  наслідки (ефекти) розрізняються за часом їх появи: ранні (не більше 1 місяця після опромінення) та віддалені, що виникають через роки після радіаційного впливу (злоякісні новоутворення, спадкові захворювання, вроджені вади розвитку та поява мутацій в наступних поколіннях).

За інформацією КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» на 01.04.2019 р. в  м. Харкові перебуває на обліку      5 434 особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 4707 дорослих та 727 дітей. Серед дорослих зареєстровано 3 501 ліквідатор наслідків аварії, 605 евакуйованих із зони відчуження і 516 переселенців із забруднених територій, 85 осіб у віці 18 років і старше з 4 групи спостереження, дітей до 18 років -727.

Зростання захворювань та їх хронічний перебіг у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи призвело до стійкої втрати працездатності. По м.Харкову усього дорослих з інвалідністю – 2695 осіб, у тому числі 2490 – зі зв’язком з аварією на ЧАЕС. Вперше у 1 кв. 2019 року отримав інвалідність зі зв’язком з аварією на ЧАЕС 1 потерпілий. Дітей з інвалідністю – 30 осіб, у 1 кв. 2019 року інвалідність не встановлена нікому. За вищевказаний період 2019р. померло 22 особи, в т.ч. ліквідаторів -21, евакуйованих -1, переселенців -0.

Диспансерне спостереження та медичну допомогу дорослому населенню, що постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, надають в КНП ХОР «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», за адресою вул. Новгородська, 85,  дитячому населенню – в ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України”, за адресою м. Харків, просп. Ювілейний, 52-а.

КЗОЗ «Харківський міський центр здоров’я»

міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф